SZAKIPARK VESZPRÉMI IPAROS AKADÉMIA

Megítélt támogatás: 8.822.998.400 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Magyarország Kormánya a Modern Városok program keretében bruttó 8.822.998.400 forint összegű támogatást ítélt meg a Veszprémi Iparos Park Beruházás megvalósítására.

A beruházás átfogó célja, hogy a szakképzésben tanuló fiatal generációnak használható, XXI. századi ipari körülményeket adaptáló tudást adhasson. A program egyúttal lehetőséget teremt arra is, hogy a pedagógusok és szakoktatók megismerkedhessenek a legújabb technológiákkal, iparági fejlesztésekkel, fókuszáltan a fémmegmunkálás területén.

Magyarországon hosszú évek óta kiemelt munkaerőpiaci probléma, hogy a képzési struktúra szerkezete nem illeszkedik kellőképpen a munkáltatói igényekhez, a munkaerő keresleti és kínálati oldala nem találkozik kellő hatékonysággal, kiváltképpen a szakképzettséget igénylő ágazatokban, valamint a szakképzésben megszerezhető tudásanyag nem képezi le a munkáltatói igényeket.

A hazai képzési rendszer átalakítását a negyedik ipari forradalom által hozott változások indokolttá tették. Napjainkban már teljesen más tudású szakemberekre van szükség, mint a korábbi évtizedekben. Előtérbe kerül a valós munkakörnyezetben elsajátítható tudás jelentősége, amelynek megléte nagyban hozzájárul a munkahelyi lemorzsolódás csökkenéséhez is.

A Veszprémi Iparos Park az infrastrukturális beruházásokat olyan soft elemekkel (képzési programok, műhelyiskola, segítségnyújtás életpályamodell kialakításában…stb.) kívánja kiegészíteni, amelynek eredményeként a programban részt vevő diákok és vállalati szereplők között élő kapcsolati háló alakul ki már a szakképzésben töltött évek alatt is.

A beruházás keretein belül a gépi- és CNC forgácsoló, CNC programozó, valamint szerszám- és készülékgyártó szakmát választó diákok számára lehetőség nyílik egy országosan is egyedülálló képzőközpontban elsajátítani a 21. századi elvárásoknak megfelelő szakmai ismereteket oly módon, hogy képzésükben vállalati szakemberek is részt vesznek. A tanműhelyi eszközparkon túl a partnercégeknél alkalmazott gépeket és tudásanyagot is megismerhetik tanulók, a robottechnika megjelenésével.

Életpályamodell a Szakipark Iparos Akadémián

Az életpályamodell egy kiszámítható, teljesítményelvű karrierrendszert jelent, amely magában foglalja a munkába állástól a pályafutás végéig tartó életút valamennyi elemét. Az életpályamodell tulajdonképpen azt vázolja fel, hogy egy adott szakma képviselői miként jutnak el a szakmai piramis csúcsára.

A Szakipark Iparos Akadémia egy olyan képző központban való folyamatos fejlődés lehetőségét biztosítja az ott tanuló diákok számára, ahol a géplakatos szakmunka alapjaitól egészen a CAD/CAM programozás szakértői szintjéig is eljuthat bármely tehetséges fiatal, aki energiát és időt fektet saját képzésébe, előmenetelébe, szakmai tapasztalata megszerzésébe.

A Szakipark Ágazati Képző Központban folyó gyakorlati képzést, oktatást az annak üzemeltetésére alapítandó Szakipark Oktató és Gyártó Nonprofit Kft. látja majd el, amely tervezetten 2022. áprilisában kezdi meg tevékenységét. Alapító tagjai („VKSZ” Zrt., GNSZ Tervező Kft.,Transmoduls Kft., T-NC Technika Kft., Vesz-Mont 2000 Szereléstechnikai és Gépipari Kft.) nagy tapasztalattal rendelkeznek mind képzési-,mind gyártási tevékenységekben.

A projektben együttműködő partnerként vesz részt a Veszprémi Pannon Egyetem (Ipar 4.0 technológia bevezetésének előkészítése az Ágazati Képző Központban). A program induló évében a részt vevő tanulók a Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának gépi- és CNC forgácsoló, CNC programozó, valamint szerszám- és készülékgyártó szakmát tanuló diákjai közül kerülnek ki, de a beruházás a felnőttképzési konstrukciók irányába is nyit.

A hiánypótló, Magyarországon egyedülálló szolgáltatást nyújtó Szakipark egyfajta jó gyakorlatként, példaként is szolgálhat a kkv-k elköteleződésére, részvételére a gyakorlati képzésben. A projekt hossz távó céljai között szerepel a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállítása a szakképzettséget szerző fiatalok helyben tartásával. 

A projekt infrastrukturális beruházásai:

Szakipark Ágazati Képző Központ létrehozása

Egy teljesen új képző központ kerül megépítésre a Házgyári u. 1. sz. alatt, valamint ugyanitt egy már meglévő csarnok átalakítása valósul meg. Eszközparkkal felszerelt logisztikai központ létesül, az épületekben lakó funkció, oktatóhelyiségek, irodák is helyet kapnak. Az épületek energia ellátása megújuló energiaforrással valósul meg. Az iparos technológiához szükséges gépek az Ipar 4.0 technológia elvárásainak megfelelően kerülnek beszerzésre.

Szakképzési Centrum fejlesztése

Egy új oktatási épület, valamint 1 új szárazanyag raktár megépítésére kerül sor, továbbá megvalósul 1 már meglévő tanműhely bővítése és további 1 tanműhely felújítása, tanműhelyi eszközpark fejlesztése.

 

MEGJELENT AZ ALAPSZAKMÁKAT ISMERTETŐ ÚJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET

MEGJELENT AZ ALAPSZAKMÁKAT ISMERTETŐ ÚJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET

2020. október 12.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint megjelent az alapszakmákat ismertető új tájékoztató füzet. A kiadványból a fiatalok és szüleik megismerhetik az átalakított szakképzés struktúráját és részletesen tájékozódhatnak a választható képzésekről.

A szakképzés teljes struktúrájának átalakítására azért került sor, hogy a magyar fiatalok versenyképes szaktudásra tehessenek szert.

A statisztikák az új szakképzési rendszer népszerűségét mutatják, 2020. októberében összesített adatok szerint csaknem 56. 800 diák kezdte meg tanulmányait idén a szakképzésben, a 9. évfolyamon.

Ez a létszám a 2019-es évben mintegy 51. 800 volt, tehát egy év alatt csaknem 10 százalékkal emelkedett az általános iskola után a szakképzést választó gyerekek aránya.

Az új szakképzési struktúrában kiemelt szerepet kap, hogy a gyakorlati, vállalati világból érkező szakemberek is foglalkozzanak a fiatalokkal, hiszen ők ismerik a legújabb iparági trendeket, fejlesztéseket az adott szakmákban, valamint azt is át tudják adni a diákoknak, hogy milyen a munkaszemlélet egy jól működő, eredményes vállalatnál.

A Szakipark Veszprémi Iparos Akadémia az új szakképzési struktúra célkitűzéseivel párhuzamosan, azokra érdemben reagálva kívánja működtetni Magyarországon egyedülálló képző központját.

Sikerkompetenciák a munkaerőpiacon

Sikerkompetenciák a munkaerőpiacon

2020. október 8.
A Világgazdasági Fórum 2015. évi új oktatási víziója összegezte a 21. század munkaerő-piacának kulcskompetenciáit. Az úgynevezett 4 K modell a kritikai gondolkodás, a kreativitás, a kommunikáció, valamint a kooperációra való képesség jelentőségét hangsúlyozza.

A Szakipark Ágazati Képző Központ a sikerkompetenciák fejlesztéséhez alakítja a tanulói tereket, bevonja a külső környezetet (pl.: vállalatokat), az ismeretanyag és eszközpark pedig megfelel a 21. századi elvárásoknak, azokra érdemben reagál.

(Képünk illusztráció)
Jelenleg nincs feltöltött tartalom!