ET-INF-2022/755832 - megítélt támogatás összege: 99.673.095 Ft
 
Az EKF-pályázat kapcsán 2018. évben Finta Sándor – Smiló Dávid – Molnár Szabolcs – Csóka Attila Róbert által készített „Urbanisztikai javaslatok Veszprém Európa Kulturális Főváros Pályázatához kapcsolódóan” elnevezésű tanulmánya tett javaslatokat arról, hogyan kellene átalakítani a lakótelepeket úgy, hogy javuljon a tömbházak közötti területek használhatósága és kihasználtsága. A lehetséges fejlesztési irányokról szóló tanulmány három nagyobb központi tér fejlesztésére tesz ajánlást, valamint több kisebb beavatkozással ösztönözné a lakótelepi köztérhasználatot, „a fogyasztást, a sportolást és bármely egyéb közösségi vagy egyéni esemény létrejöttét”.  A VKSZ Zrt. az aktív civil kapcsolatain keresztül hozzá érkező véleményekre és lakossági igényekre figyelemmel ezen elvek, megállapítások és törekvések mentén szeretne élhetőbb környezetet biztosítani Veszprém érintett városrészeiben a közösségépítő és közösségfejlesztő tevékenységek ösztönzésével.
 
A "Városom Veszprém Mozgalom" kezdeményezésünk keretében az élő civil és lakossági kapcsolatainkon keresztül számos javaslatot és elképzelést kaptunk az EKF évhez kapcsolódóan. Ezeknek egyik központi eleme volt a közösségi terek minőségi és mennyiségi színvonalának emelése. Az EKF élhető város célkitűzését megismerve illesztettük az elképzeléseket. A  projektcéljainkat ennek szellemében határoztuk meg és az EKF célokat is szem előtt tartva olyan fejlesztési elemeket azonosítottunk, amelyek hiánypóló jelleggel képesek szolgálni a közösség érdekeit és a párhuzamosságokat elkerülik. Olyan fejlesztéseket valósíthatunk meg, amelyek egymást erősítve pozitív szinergiával erősítik az élénkebb kulturális tevékenységhez és közösségfejlesztéshez kapcsolódó célokat. Ez alapján a tervezett városrészi fejlesztések eredményeivel elérik az EKF élhetőségi céljaink teljesülését és a projektben képződő szinergiák a városüzemeltetési feladatellátásunk tapasztalatai alapján pozitívan hatnak a beazonosított zárványközösségek támogatására is.  A  tervezett beavatkozásaink eredményei jelentős számú lakoshoz juthatnak el közvetlenül vagy közvetve, hiszen a gyulafirátóti és Cholnoky városrészeken megvalósuló fejlesztésekkel szélesebb végső kedvezményezetti kört tudunk elérni és ezzel az VEB2023 támogatási céljait és küldetését szélesebb közösség felé tudjuk a fejlesztések eredményeivel közvetíteni.
 
A fejlesztések nagy része Veszprém két, egymástól eltérő karakterű lakóövezeti városrészében valósulnak meg. A kertvárosias, falusias lakóövezetet jelentő gyulafirátóti városrészben a futball pálya melletti zöldfelület közösségi célú hasznosításával és a Kastékykert óvoda környezetében szintén a közösségi funkció erősítésével a főként a kiköltöző, kisgyermekes családok számára lehet hiánypótló jelleggel szabadidős, játszótéri területet kívánunk kialakítani. A további beavatkozásokat a kisvárosias Cholnoky városrészben tervezzük megvalósítani. Az emeletes társasházi és sor- illetve családiházas épületekből álló lakótelepen a Tátorján utca melletti alulhasznosított zöldfelület bevonásával létrejövő pétanque pálya a helyi közösség számára biztosíthat minőségi szabadidő eltöltést és egyben találkozási pontként funkcionálhat az ott élők számára. A Rózsa u. 48. melletti és a Vilonyai utcában már meglévő játszóterek minőségi korszerűsítésével a városrészben élő nagy számú gyermekes családok számára lehet vonzó és korszerű játszótéri szolgáltatásokat nyújtani. Veszprém egész területén a zöldfelületek élhetőbbé és szerethetőbb tételében fontos az egy és kétnyári virágok kiültetésének újraszervezése, amely változatosságával az ünnepélyességet növeli ezáltal a város EKF címének megjelenítéséhez is hozzájárul.
 
1.1. A Rátóti közösségi tér fejlesztése: A város teljes közigazgatási területén végzett játszótér üzemeltetési tapasztalataink alapján érzékeltük, hogy a városrészi sportpálya mellett komoly igény jelentkezett az ott élők részéről egy minőségi közösségi tér kialakítására. A főként a kisgyermekes családok részéről jelentkező igényre ezért egy biztonságos játszóeszközökkel felszerelt és a kor elvárásaihoz igazodó 80-100 m2-es park kialakítását tervezzük megvalósítani. A területen telepítésre kerül egy hinta, szabadtéri rugós játék, egy fa mászóvár kiegészítő elemekkel, egy szabadtéri 3D gumifarkas mászóka és egy szabadtéri acél körforgó.
1.2. A rátóti Kastélykert óvoda környezetében közösségi tér kialakítása: A megújult óvoda funkciójával a városrészben komoly közösségszervező erőként működik. A főként kisgyermekes családok érintettsége miatt a lakossági igényekre figyelemmel erre az adottságra építve kívánjuk elvégezni az 200 m2-es területen egy Tiki-taka vár és mini dupla torony telepítését valamint a kapcsolódó kertészeti és tájrendezési feladatokat, amelyek növelik a városrészben élők komfortérzetét és az élhetőségi szempontokra is figyelemmel vannak.
1.3. A Cholnoky lakótelepen közösségi tér bővítése: Hasonlóan a rátóti igényekhez a játszótéri üzemeltetés tapasztalataink alapján a Cholnoky lakótelepen a közterületen a közösségi funkciók bővítése megvalósítható egy új  pétanque pálya kialakításával és két működő játszótér minőségi fejlesztésével. Ennek szellemében a lakossági igényekre és javaslatokra figyelemmel tervezzük a Tátorján utca környezetében az 3X10 m2-es játék pálya kialakítását, a Rózsa u. 48 melletti játszótéren acélkeretes gömb mászóháló és dinamikus forgó hinta eszközökkel történő megújítását valamint a Vilonyai utcában található játszótéren egy három állásos hintát, fészek, lap ülőkés és baba-mama hinta eszközökkel történő  minőségi korszerűsítését.
Veszprémben a fontos, hogy a közterületek minősége is mutassa, hogy a város az Európa Kulturális Fővárosa. Ezért az ünnepélyesség fokozásához a lakosság részéről érkező igényekre figyelemmel kezdtük el a felvezető és programévben a városi zöldfelületeken a nagyobb mennyiségű és színváltozatos egynyári és kétnyári virágok telepítését. A program zárásaként egy szakertői/sajtó sétát tervezünk, amelynek keretében kiértékelésre kerülnek a megvalósult elemek és azok célok elérését szolgáló hatásai.
MÉG TÖBB SZABADTÉRI ESZKÖZÖN LEHET JÁTSZANI ÉS KIKAPCSOLÓDNI VESZPRÉMBEN

MÉG TÖBB SZABADTÉRI ESZKÖZÖN LEHET JÁTSZANI ÉS KIKAPCSOLÓDNI VESZPRÉMBEN

2023. szeptember 25. Forrás: https://vehir.hu/cikk/70614-meg-tobb-szabadteri-eszkozon-leh
Közel százmillió forintos EKF-támogatással újította meg, illetve bővítette a közösségi- és játszótereket Veszprém különböző területein a VKSZ Zrt.
A cég az elmúlt évben összesen három komplex projekt fejlesztését vezényelte le: új játszóteret létesítettek a gyulafirátóti sportpálya mellett, illetve a Kastélykert óvoda környezetében, valamint bővítették, megújították a Cholnoky lakótelep közösségi tereit.

Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató elmondta: a fejlesztésekkel kifejezetten a lakosság igényeire igyekeztek reagálni. A Városom Veszprém Mozgalom keretében számos javaslatot és elképzelést kaptak az Európa Kulturális Fővárosa évhez kapcsolódóan, melyek jelentős része a közösségi terek minőségi és mennyiségi színvonalának emelése volt. 2021-ben végül két pályázatuk is nyert, ennek eredményeként újultak meg a Haszkovó lakótelep közterületei, míg a második pályázatban egyéb városi közterületek fejlesztését célozták meg elsősorban olyan városrészekben, ahol elmaradásokról számoltak be az ott élők.

Ilyen elmaradás volt a rátóti játszóterek számának növelése is: a városrészi sportpálya mellett komoly igény jelentkezett az ott élő – főként kisgyermekes családok – részéről egy minőségi közösségi tér kialakítására. Erre reagálva egy biztonságos játszóeszközökkel felszerelt és a kor elvárásaihoz igazodó 80-100 négyzetméteres parkot alakítottak hintával, szabadtéri rugós játékkal, egy fa mászóvárral, egy 3D mászókával és egy szabadtéri acél körforgóval.

A Kastélykert óvoda környezetében szintén kialakítottak egy közösségi teret, hiszen az új óvoda komoly közösségszervező erőként működik. Az itteni 200 négyzetméteres területen egy Tiki-taka várat és mini dupla tornyot telepítettek, kertészeti és tájrendezési feladatokat is végeztek annak érdekében, hogy nőjön a városrészben élők komfortérzete és az élhetőség.

A Cholnoky városrészben három kisebb projektelem is megvalósult: a Tátorján utca környezetében egy 3×10 négyzetméteres pétanque pályát alakítottak ki, amit a felnőttek és senior korúak is használhatnak. A Rózsa u. 48. szám melletti játszótéren minőségi fejlesztést végeztek, itt egy acélkeretes gömb mászóhálóval és egy dinamikus forgó hintával újították meg a területet, míg a Vilonyai utcában található játszótéren elsősorban technikai újítás történt: a tér egy három állásos hintával, fészekkel, lap ülőkés és baba-mama hintával bővült.

Temesvári Balázs szerint fontos, hogy a közterületek minősége is bizonyítsa, Veszprém méltán Európa Kulturális Fővárosa, ezért a felvezető és a programévben a városi zöldfelületeken nagyobb mennyiségű és színváltozatos egynyári és kétnyári virágokat telepítettek.
Megújult játszótér a Rózsa utcában

Megújult játszótér a Rózsa utcában

2023. július 24. Forrás: https://www.veol.hu/helyi-kozelet/2023/07/megujult-jatszoter
Megújult Veszprémben a Rózsa utca 48. számú épület melletti játszótér, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával.

A Brányi Mária alpolgármester átadó sajtótájékoztatóján elhangzottakat Juhász-Léhi István újságíró rögzítette. Brányi Mária emlékeztetett: tavaly több helyszínen indultak el közterület-fejlesztések abból a célból, hogy a családoknak a közterület használatához még nagyobb kínálatot biztosítsanak. Ennek keretében a Jutasi úti lakótelepen újult meg több játszótér az Európa Kulturális Fővárosa program segítségével, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. projektelemeként, valamint a Deák Ferenc Általános Iskola nyugati oldalán levő játszótér is, ahol emellett felnőtteknek alakítottak ki fitneszparkot. Ugyanakkor a Kálvin János park területén is vadonatúj játszótéri elemeket telepített az önkormányzat, illetve bővítették a fitneszparkot. A Jutasi út mellett, a Barátság parki területen egy kutyafuttató létesült, és vele a játszótér is teljesen megújult. Szintén az Európa Kulturális Fővárosa projektcsomag keretében lett szebb a Magyar Népmesék Játszókert.
Több hír
Jelenleg nincs feltöltött tartalom!