„KÉPZÉSEK A VKSZ. ZRT-NÉL”            
 
GINOP-6.1.5-17-2018-00116
 
Kedvezményezett neve: "VKSZ" Zrt.

Elnyert Támogatás: 11 257 547.-Ft

Támogatás intenzitás: 100%

Általános leírás:

A cég gazdasági versenyképességének az alapvető feltétele, hogy a munkáltatóknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a munkavállalóktól. A felnőttkori tanulás alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, és kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális – akár általános, akár szakmai jellegű – tanulási tevékenységre, amelyet felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából. A projekt megvalósítása során 60 fő alkalmazotti állományban lévő és 6 fő a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személy oktatása történik meg 11 képzés keretében.

 

A projekt eredményei:

Nő az ügyfélközpontú szolgáltatás eredményessége. A képzések lehetővé teszik a munkaköri követelményeknek való gyors megfelelést, a szakismeret javításával és a személyes kompetenciák fejlesztésével esélyt ad a dolgozó számára, hogy eredményesebben teljesítsen, jobb minőséget produkáljon. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.24. 

 

Bővebb Tájékoztatás:

Barabás Borbála projektmenedzser

Tel: 20/543-3373

 

 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM

ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Nincs feltöltött tartalom!
Jelenleg nincs feltöltött tartalom!
Jelenleg nincs feltöltött tartalom!