Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Veszprémi Kommunális Rt. tulajdonosa 157/2005. (IV.28.) Kh. számon döntést hozott a Veszprémi Kommunális Rt. és a Hőforg Kft. összeolvadásáról.

Az összeolvadással létrejövő társaság új neve: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
A társaság székhelye és egyben levelezési címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

A döntést a Veszprémi Városi Bíróság Cégbírósága 2005. június 30-i hatállyal jegyezte be.
Az összevonással létrejövő társaság jogutódja mind a Veszprémi Kommunális Rt-nek, mind a Hőforg Kft-nek.

A "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-be olvadtak be
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

2007. június 30-ával a Veszprém Városfejlesztési és Befektetési Zrt., a Veszprémi Piac és Vásárcsarnok Kft., valamint a Veszpark Kft. beolvadt a "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-be.

A társaságok irányításának átalakításával az önkormányzatnak az a célja, hogy a jövőben erőteljesebben tudja érvényesíteni tulajdonosi érdekeit, hatékonyabbá tegye a társaságok működését, érvényre juttassa az eddig kihasználatlan, az együttes irányításból eredő hasznokat és csökkentse az önkormányzat működési célú támogatásainak nagyságát. Számítások szerint az összes megtakarítás éves szintű összege több mint százmillió forint.

A szervezet felépítése a klasszikus egységes vállalati modellt követi, az operatív irányításért a vezérigazgató felel, az alá tartozó szakigazgatókkal, akik az üzletágakat irányítják.
Az igazgatóság az operatív működést ellenőrzi és felügyeli, illetve stratégiai döntéseket hoz, a felügyelő-bizottság pedig ellenőrzési jogkörét gyakorolja az előbbiek alapján. A teljes szervezet legfelsőbb szerve a közgyűlés, melynek feladata az elvárt stratégia kialakítása.
 
A társaság azonosító adatai:

Cégjegyzékszám: 19-10-500243
Adószám: 13519869-2-19
A cég statisztikai számjele: 13519869 8130 114 19
Minősítések: ISO 9001 és ISO 14001
A társaság KÜJ száma: 101-451-318
A Kistó utcai telephely KTJ száma: 100-705-220
A hulladéklerakó telep KTJ száma: 100-552-521
A társaság vezetősége:

dr. Temesvári Balázs - vezérigazgató
Czékmány Péter - hőszolgáltatási igazgató
Salga Balázs - városgazdálkodási igazgató
Véber Vilmosné - gazdasági igazgató
 
A társaság igazgatósága:

Elnök:
Varga Tamás

Tagok:
Garancsi Mária
dr. Temesvári Balázs
Hegyi Gabriella
Halmay György

 
A társaság felügyelőbizottsága:

Elnök:
Némedi Lajos

Tagok:
Tóth Györgyi
Bóka Bence
Nagy Zsoltné
Kórosi Tamás
Mihályi Balázs

 
Öko - Aranyosvölgy Ingatlanforgalmazó Kft.:

Ügyvezető:
Borbás Tamás

Felügyelőbizottság elnök:
Salga Balázs
 
Felügyelőbizottsági tagok:
Csomasz Gergő Benedek
Kórosi Tamás
 
 
 
"VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Ügyvezető:
Czaun János

Felügyelőbizottság elnök:
Takács László

Felügyelőbizottsági tagok:
Alberti Zsolt Tamás
Szabó Béla György
 
Honlap:
 

Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft.

Ügyvezető:
Ferenczy Gábor Zoltán

Felügyelőbizottság elnök:
Szurmai Zoltán József

Felügyelőbizottsági tagok:
Csáti-Ersók Marietta
Borbás Gábor László

Honlap:
www.proveszprem.hu


Kolostorok és Kertek Kft.

Ügyvezető:
Szabó Péter

Felügyelőbizottság elnök:
Kele-Mayer Erzsébet

Felügyelőbizottsági tagok:
Kovács Ágnes
Ferenczy Attila

Honlap:
www.veszpremvolgy.hu